شرکت ماهان

با یک انتخاب آگاهانه، از خدمات و تجربیات ما بهره مند گردید.

اول ببینید که آیا این فروشگاه ساز نیاز شما را برطرف می کند؟

این محصول برای شما مناسب نیست اگر:

1 – قصد دارید با سرمایه گذاری کم به صورت موقت کسب و کار آنلاین را محک بزنید!

فروشگاه ساز برای افرادی است که با جدیت هدف راه اندازی کسب و کار آنلای را برگزیده اند و برای آن برنامه ریزی دارند و یا می خواهند با کمک ما طرح تجاری، بازاریابی و توسعه بازارشان را آماده و طبق زمانبندی مشخص به اهداف کسب و کار آنلاین خود دست پیدا کنند و برای این کار آماده سرمایه گذاری هستند.

2 – دنبال کپی یک فروشگاه دیگر هستید!

ما معتقد به کار دست اول و نسخه ای اختصاصی هستیم که متناسب با نیاز و هدف شما به درستی تحلیل و آماده سازی شود. کپی کردن به ندرت باعث موفقیت در چنین کسب و کاری است و از آنجا که قصد نداریم در شکست شما سهیم باشیم از کپی کردن معذوریم.

3 - نظم، صبر، حوصله و دقت کافی ندارید

برای اینکه از فروشگاه ساز ما استفاده کنید و موفقیت بیشتری کسب کنید، بایستی مشکلات و چالش های کار را تحمل کنید، حوصله کنید تا تحلیل ها درست انجام و اطلاعات جمع آوری شوند، تا با تعریف درست صورت مساله و با بازاریابی صحیح سهم بازار و مشتری در این بازار پر رقابت به دست بیاورید.