شرکت ماهان

با یک انتخاب آگاهانه، از خدمات و تجربیات ما بهره مند گردید.

بخش ارسال
ارسال سریع
ارسال از دفترچه های تلفن
دکل های BTS ایرانسل
ارسال براساس جنسیت وسن
ارسال کدپستی منطقه ای ایرانسل
ارسال کدپستی کشوری
ارسال منطقه ای کشوری
ارسال کدپستی تهران وکرج
ارسال از فایلCSV
ارسال باکلمات کلیدی
ارسال مشاغل
ارسال بین المللی
ارسال کارت ویزیت
ارسالWAP
ارسال نظیر به نظیر
مدیریت پیام های زمان دار
ارسال پیامMMS
نقشه کدپستی
 
گزارشات ارسال
پیام های تکی
پیام های گروهی
منطقه ای ایرانسل
کارت ویزیت
پیام هایWAP
جستجوی پیشرفته
پیام های خودکارسیستمی
درخواست های وبسرویس
 
پیام های دریافتی
همه پیام ها
منشی پیام های دریافتی
لیست سیاه
 
پیام های پیشفرض
ساخت پیام پیشفرض
مشاهده پیام های پیشفرض
مدیریت گروها
 
دفترچه تلفن
مدیریت گروه ها
جستجو
افزدن شماره جدید
مدیریت فیلدهای اضافی
 
پاسخگوی خودکار
ایجاد سیستم هدیه
مدیریت سیستم های هدیه
اضافه کردن پاسخ دستی
لیست پاسخ های دستی
پیام دریافتی
سیستم نوبت دهی
لیست نوبت ها
ایجاد سیستم ایمیل
ایمیل دریافتی
 
بخش مسابقات
افزودن مسابقه
لیست مسابقه ها
گراف اماری
قرعه کشی
 
مدیریت رویدادها
اضافه کردن تبریکات
مدیریت تبریکات
اضافه کردن اخطاریه
مدیریت اخطاریه ها
 
صندوق وانتقادات وپیشنهادات
تعریف واحد وبخش
لیست بخش ها
 
نظرسنجی ها
افزودن نظرسنجی
لیست نظرسنجی
گراف اماری
 
خدمات هوشمند
هشدار دهنده
انتقال دهنده (divert)
کنترل پنل از طریق موبایل
 
خدمات وب سروس
مدیریت پاسخ از url
مدیریت remote data base
خدمات وب سرویس
 
بخش مدیریت
کاربرجدید
مدیریت کاربران
 
عملیات شارژ
شارژ حساب
خرید شماره
سبد خرید
گزارشات مالی
تغییر رمز عبور
 
پشتیبانی
ارسال تیکت پشتیبانی
ارسال تیکت به کاربران
مشاهده تیکت ها
پیشنهاد شمه
backup
نرم افزارهای کاربردی