شرکت ماهان

با یک انتخاب آگاهانه، از خدمات و تجربیات ما بهره مند گردید.

قبل از راه اندازی وب سایت جدید پیشنهاد می شود نکاتی که در ادامه مطرح می شود را در نظر بگیرید.

هدف شما از راه اندازی وب سایت جدید چیست؟

پرسش مهم این است که به چه دلیل تصمیم دارید وب سایتی راه اندازی کنید؟

چه کالا و خدماتی را بصورت آنلاین عرضه می کنید؟

وب سایت جدید ظرف سالهای آینده باید چه تاثیری بر روی کسب و کار شما ایجاد کند؟

موضوع وب سایت و کلمات کلیدی را قبل از شروع به کار وب سایت مشخص کنید.

مشخص بودن موضوع وب سایت باعث می شود بتوانید بر روی اهداف وب سایت تمرکز کنید و کلمات کلیدی مرتبط و تاثیر گذار را انتخاب کنید. کلماتی که به عنوان کلمات کلیدی وب سایت خود انتخاب می کنید باید با موضوع وب سایت و زمینه فعالیت شرکت شما مرتبط باشند.

کلماتی را به عنوان کلمات کلیدی انتخاب کنید که کمترین رقیب و بیشترین تاثیر را بر روی کسب و کار شما خواهند گذاشت.

چه افرادی از وب سایت شما دیدن خواهند کرد؟

از قبل باید حدس بزنید که چه قشری از جامعه مخاطبین اصلی وب سایت شما را تشکیل خواهند داد. رنگ بندی و محتوای وب سایت باید بگونه ای باشد که نظر بازدید کنندگان را به خود جلب کند.

اگر بازدیدکنندگان شما از کشورهای مختلف هستند، وب سایت را به چند بخش تقسیم کنید و شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور هدف را در طراحی وب سایت خود لحاظ کنید.