شرکت ماهان

با یک انتخاب آگاهانه، از خدمات و تجربیات ما بهره مند گردید.

جهت دانلود نرم افزار تیم ویور ابتدا بر روی لینک زیر کلیک نمائید و مطابق شکل آخرین نسخه نرم افزار را دانلود نمائید.

 

دانلود نرم افزار تیم ویور Team viewer  

 

پس از اینکه نرم افزار فوق دانلود شد بر روی نسخه اجرایی برنامه کلیک نمائید و مانند شکل زیر اقدام نمائید.

مطابق شکل فوق گزینه ها رو انتخاب و به مرحله بعد بروید، پس از نصب برنامه مطابق شکل بر روی دکمه Next کلیک نمائید و  در مرحله زیر بدون اینکه رمز تعریف کنید ، مجددا بر روی دکمه Next کلیک نمائید.

اگر سوالی در رابطه با تعریف نکردن رمز پرسیده شد، بر روی Skip Password کلیک نمائید. سپس در مرحله بعد مطابق شکل عمل نمائید.

در مرحله پایانی ( حتما باید به اینترنت متصل باشید) یک ID به کامپیوتر شما تخصیص داده می شود، که این ID  برای اتصال شخصی است که می خواهد به کامپیوتر شما متصل شود.  سپس بر روی دکمه finish کلیک نمائید. در اینجا مراحل نصب به پایان رسید.

حال برای اینکه شخصی از جای دیگری به سیستم شما متصل شود، باید مطابق زیر عمل نمائید:

برای استفاده از نرم افزار بایست بر روی نسخه اجرایی برنامه کلیک نمائید و مطابق شکل زیر اگر به اینترنت متصل باشید یک ID  و Password در ستون سمت چپ نمایش داده می شود. که شما باید آنرا در اختیار طرف مقابلتان قرار دهید تا بتواند به سیستم شما متصل شود.

و اگر هم قصد دارید که به کامپیوتر شخص دیگری متصل شوید بایست ID آن شخص را در قسمت Partner ID در قسمت سمت راست شکل فوق وارد نمائید و بر روی دکمه Connect to partner کلیک نمائید سپس در مرحله بعد از شما پسورد می خو.اهد که باید رمز شخص مقابل را در آن وارد نمائید.                               موفق باشید