شرکت ماهان

با یک انتخاب آگاهانه، از خدمات و تجربیات ما بهره مند گردید.

خدمات وبسرویس ورژن 3

در این وبسرویس شما امکان ارسال پیامک به صورت گروهی ، نظیر به نظیر و همچنین گرفتن وضعیت دلیوری پیامک ها هستید ، متد گرفتن اعتبار هم که در همه ی سرویس ها مشترک است.

Soap WSDL : http://82.99.218.146/class/sms/webservice3/server.php?wsdl

C# Sample : SmsCSharpsamplecode.rar

PHP Sample : phpSample.zip

دانلود راهنمای وبسرویس http://82.99.218.146/class/sms/webservice3/Webservice.pdf

 

 

خدمات وب سرویس

با استفاده از این وب سرویس میتوانید درخواست های ارسال انواع پیام (وب پوش، معمولی، پیام فوری) را به صورت خودکار برای سیستم ارسال کنید. جزئیات فنی در لینک های زیر موجود می باشند.

Soap WSDL : http://82.99.218.146/class/sms/webservice/server.php?wsdl
PHP Sample : php-sms-soap-example.rar

 

 

خدمات وب سرویس ساده

 

این وبسرویس نوع ساده تری از وب سرویس اصلی میباشد که برای راحتی کار برنامه نویسان عزیز نوشته شده است

Soap WSDL : http://82.99.218.146/class/sms/wssimple/server.php?wsdl
PHP Sample : php-soap-sample.zip

 

 

v2-fixed connect with .NET

وب سرویس ورژن 2 قابلیت های اضافه شده :
توانایی اتصال از طریق .net
دریافت پیام ها به صورت آرایه نظیر به نظیر
اعلام وضعیت پیام هاSoap WSDL : http://82.99.218.146/class/sms/webservice2/server.php
.NET Sample : .NET Sample